Kerk TV Marken voor zondag 19 november 2023

Kerk TV Marken voor zondag 19 november 2023

9e zondag van de herfst
Voorganger : Ds. Huib Klink
Organist : Sebastian van der Pluijm
Kosters : Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan
Aanvang : 10.00 uur

Eerste collecte:
Kerk in Actie Werelddiaconaat
NL75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Protestantse Gemeente Marken

Tweede collecte:
Kerk
NL69 INGB 0000 1609 62 ten name van Protestantse Gemeente Marken

  • jonggeleerd.png
  • leukhuis.png
  • overstappen.png
  • yoradhere.png

JB Cookies