Kerk TV Marken voor zondag 12 november 2023

Kerk TV Marken voor zondag 12 november 2023

8e zondag van de herfst / Jeugddienst
Voorganger : Ds. Huib Klink
Organist : Hans Jütte
Kosters : Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena
Aanvang : 10.00 uur

Eerste collecte:
Kerk in Actie Noodhulp in Israël en Gaza
NL75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Protestantse Gemeente Marken

Tweede collecte:
Kerk
NL69 INGB 0000 1609 62 ten name van Protestantse Gemeente Marken

  • jonggeleerd.png
  • leukhuis.png
  • overstappen.png
  • yoradhere.png

JB Cookies